Samen aan de slag

Om goede ideeën groot of groter te kunnen maken kijken we eerst of je idee aan de criteria voldoet. Je idee moet immers MVO zijn een aansluiten bij de doelstellingen van de Stichting Waardevondsten.

Wij werken hierbij als volgt:

  1. laat ons (via het inschrijfformulier of via contact) weten wat je zou willen bespreken
  2. indien nodig tekenen we een NDA
  3. we beoordelen de inschrijvingen en afhankelijk daarvan heb je een gesprek met een of enkele bestuursleden of relevante deskundigen
  4. na dit gratis kennismakingsgesprek ontvangt je binnen een week een reactie of je idee in aanmerking komt om te mogen pitchen
  5. er wordt een datum geprikt voor een pitch. Je staat dan in de spot lights 
  6. de pitchraad brengt na afloop van de pitch en advies uit aan het bestuur over het idee
  7. het bestuur besluit of het idee en of de persoon in aanmerking komt voor inhoudelijke en of financiele support. 
  8. de steun is of om niet of er wrdt een overeenkomst getekend tussen de stichting en de eigernaar van het idee. 

Voorbeeld case 1

Cradle to cradle

Voorbeeld case 2

Patient zelfregie en goede zorg

Voorbeeld case 3

Democratie