Goede ideeën verdienen het om verder gebracht te worden. Kennis en kennissen is belangrijk maar soms helpt geld. De stichting kan kleine microkrediten verstrekken. Dit zijn in beginsel achtergestelde leningen tegen 0% rente. Als zekerheidssteling kunnen we een % van de aandelen vragen. Of dat het geval is, hangt van de situatie en het bedrag af. De microkredieten zijn bedoeld om een ondernemming in een volgende fase te brengen en zijn niet bedoeld als structurele financieringsbron. 

Voor grootschalige investeringen brengen we je graag in contact met venture capitalisten. De afspraken die je met hen maakt zijn tussen jou en het desbetreffende bedrijf.